De Health Check is een mooi instrument om een beeld te krijgen van je eigen gezondheid en vitaliteit.

Health Check en advies €265,- 

  • Intake 

  • Bloedwaardencheck (cholesterol, triglyceriden, glucose, CRP, HB, leucocyten, trombocyten, ijzer, vit D, B6, B12 en foliumzuur) 

  • Bloeddruk en HF rust 

  • Neurotransmittertest 

  • Temperatuurtest 

  • Interpretatie van de bloedwaarden en opstellen behandelplan 

  • Bespreken uitslag, advies en behandelplan