• Lezing op aanvraag     

                                                           

                                                                                          

Blad_Biobalans.png
ZORG DE KEIZER - Beeldmerk Kroon - groot 10-08-2018.png

Biobalans bij Zorg de Keizer

Zorg de Keizer is een multidisciplinair Gezondheidscentrum dat zorg levert op het gebied van het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden. Onze zorgverlening is zowel curatief als preventief van aard. Alle disciplines werken samen onder één dak en gaan uit van het totaliteitsprincipe: de mens is één geheel.

Onze zorgverlening kenmerkt zich door een brede kijk op zorg waarbij de vraagstelling van de clïënt centraal staat. In ons zorgaanbod worden daarom naast de reguliere behandelmethoden ook de mogelijkheden van complemen-taire behandelmethoden meegenomen. Om dit te realiseren werken we nauw samen met andere zorgverleners uit de eerste en tweede lijns gezondheidszorg, beroepsgroepen en organisaties (bijvoorbeeld re-integratiebureaus, zorgverzekeraars, scholen en de GGD).

Wij bieden u de keizerlijke zorg die u zoekt en verdient!

logo+paramedisch+centrum+maasbree.jpg

Biobalans bij Paramedisch Centrum Maasbree

Paramedisch Centrum Maasbree is een overkoepeling voor paramedici in de eerste lijn voor Maasbree en omstreken.  Wij bieden eerstelijns gezondheidszorg dichtbij de woonomgeving van de cliënt aan. We streven naar een nauwe onderlinge samenwerking van de diverse disciplines maar ook naar samenwerking met externe partijen met als doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het zorgaanbod. Onderliggend aan de zorg en diensten ligt een holistische visie ten grondslag.

De betrokken zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig door naar een andere specialist, waardoor een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg geleverd door de afzonderlijke disciplines. De zorgvraag is bepalend voor de geleverde zorg en niet het zorgaanbod. De client staat bij ons centraal. Met deze multidisciplinaire zorg wordt zorg geboden passend in de veranderende zorgvraag van de samenleving gericht op de toekomst.